(Ne)bolestivá menstruace

29.05.2016

Nejen ve své praxi se s bolestivou menstruací setkávám velice často a sama jsem si protrpěla nesčetně dnů, kdy jsem proklínala přírodu za to, že takové utrpení "zařídila". Byla jsem také vychována tak, že menstruace prostě taková je a že se to jednou za měsíc hold musí překousnout. A tak už jsem se při pohledu do kalendáře předem děsila tohoto období. Později jsem však pochopila, že bolestivá menstruace není "normální", že jde o signál těla, duše, psychiky...a že jde o cyklicky se opakující proces vypovídající o mém celkovém vedení života, jeho prožívání v mnoha směrech, vztahu k sobě a ke svému ženství v tělesném i duchovním rozměru.

V tomto článku nastíním význam menstruace, příčiny bolesti z celostního pohledu a jaké jsou možnosti řešení, které využívám ve své práci fyzioterapeutky a s jejichž praktikováním v běžném životě Vám ráda pomohu.

Význam menstruace

Menstruace je cyklicky se opakující "očista" dělohy řízená složitou, ale dokonale sehranou hormonální činností. První menstruace (menarché) přichází ruku v ruce s rozvojem ženy v nás, s růstem prsů, ochlupení, ukládáním tuku ženského typu (břicho, boky, stehna, paže), ženského myšlení, chování a prožívání, zkrátka v období puberty a hormonální bouře.

Prožívání našeho "poprvé" již může vypovídat o tom, jaký vztah k sobě máme. Velice záleží na tom, jak nás Ženy v naší rodině připraví na roky, kdy bude menstruace nedílnou součástí našeho života. Pokud ze všech stran slýcháme o dnech plných utrpení, nepříjemných hygienických pomůckách, náladách spojených s menstruací a užívání pejorativních synonym menstruace, je pravděpodobné, že se nám tyto katastroficky vypadající scénáře nevyhnou. Kolik z nás zažilo přivítání do Ženského světa, oslavu svého počátku dospívání, hovorech o menstruaci s úctou a láskou k přirozenému procesu našeho úžasného těla? Obávám se, že v našich zeměpisných délkách je to opravdu jen malé procento dívek a žen. Domnívám se, že čím dříve žena/dívka přijme skutečnost, že menstruace k životě ženy patří a má své významné místo, stane se pro ni tento proces příjemným a váženým.

Význam menstruace je z pohledu tělesna přípravou na plodné období a zároveň s menstruací odchází nahromaděná sliznice, která byla připravena na uhnízdění oplodněného vajíčka. Každý měsíc se tak ženské tělo očišťuje, a to nejen v podobě menstruační krve, ale též zpracováváme uplynulý měsíc, období, minulost na psychické úrovni. Jsme spíše klidnější, šetříme energii, jsme unavené, můžeme být emočně podrážděnější a vidět vše spíše v "černých barvách", vyhledáváme samotu a klid. To vše je ale v pořádku a naprosto fyziologické.

Jak má vypadat zdravá menstruace

 • Vzhled a konzistence krve - jasně červená krev bez shluků a sraženin (tedy ne tmavá až černá, sražená krev)
 • Bezbolestná - rozumí se bolest zad, břicha, hlavy, prsů
 • Pravidelná - ideálně v rozmezí 25 - 35 dní (individuální)
 • Krvácení by mělo být jen v době menstruace - tedy bez špinění mimo cyklus
 • Bez premenstruačního syndromu (tedy příznaků předcházejících menstruaci - bolest břicha, napětí a bolest prsů, bolest hlavy až migrény, pocit oteklosti)
 • Ztráta krve - průměrně 100 ml (opět individuální)
 • Délka trvání - 3 - 5 dní
 • Máme k menstruaci pozitivní postoj a chápeme ji jako přirozenou a nezbytnou součást života ženy

Bolestivá menstruace

Bolest v jakékoliv podobě je Signál. Bolest je zkrátka řeč těla (řeč psyché skrze tělo). Může nám sdělovat různá poselství: "něco není v pořádku", "zacházej se mnou s láskou a úctou", "odpočiň si", "zastav se a podívej se na mě","věnuj mi svou pozornost", "máš se mnou něco nevyřešeného"... A dokud neodhalíme a nezpracujeme pravou příčinu, bude k nám přicházet stále dokola, třeba i pravidelně každý měsíc. Bolest můžeme samozřejmě i ignorovat a potlačit ji - léky (proti bolesti, antikoncepcí a různými "oddalovacími" prostředky), sportem, alkoholem...ale jde jen o náplast, pod kterou rána stále hnisá.

Co s tím

Řešení něčeho tak zásadního v životě ženy, jako je menstruace, je vždy na různě dlouhou cestu - tedy pro každou ženu jedinečnou. Někdy je hledání příčiny opravdu zapeklitá věc. Sama ženám doporučuji jednak práci s tělem, upravení životosprávy, užívání bylinných preparátů namísto chemických léků a jednak vyřešení vztahu k sobě, ženám a mužům obecně i konkrétně k jednotlivým osobám, které nás nějakým zásadním způsobem ovlivnily.

Práce s tělem a svými traumaty

Se ženami provádím relaxační cvičení cílená na celkovou relaxaci. Poté se zaměříme na ty tělesné oblasti, kde žena cítí určité napětí, bolest, někdy i emoce (strach, vztek, smutek apod.) projikující se do určitého místa. S tímto místem pak pracujeme dokud pocity žena nezpracuje a nedojde k uvolnění. Takto pracujeme i v oblasti reprodukčních orgánů.

Zahrada

Můžete si představit své lůno jako zahradu. Popište sama pro sebe jak zahrada vypadá - např. má plot, leží ladem, je tam pustina, paraziti, nebo naopak kvete, plodí, cítíte se tam bezpečně. Pokud je v ní cokoliv, co se Vám nelíbí, představte si sama sebe jako zahradnici, která problém řeší - chcete plot? Tak ho postavte. Chcete se zbavit plevele a hlodavců? Tak podnikněte kroky k jejich odstranění. Nepředstavujte si zahradu jako kdyby už byla taková jakou ji chcete mít, ale zaměsntnejte se a pracujte. A čeho tím dosáhneme? Pozornosti. A pozornost znamená vysílání signálu po nervových drahách do mozku, který zachytí nějaký "problém" a začne jej řešit. Mozek má na starosti mnoho a nemá tedy "čas" zabývat se něčím, co i Vy sama ignorujete. Tímto popsaným cvičením se zlepší komunikace mezi orgány pánve a mozkem a začnou se podnikat kroky k odstranění potíží (samoléčebné procesy těla). Toto zdánlivě lehké cvičení se může pro některé ženy stát velmi náročným - můžeme si v pánvi schovávat těžké prožitky, na které se nechceme podívat, nechceme znovu zažít tu bolest. Nespěchejte na sebe - můžete se zatím "procházet" kolem své zahrady a nahlížet do ní jen klíčovou dírkou, dokud nebudete připravení projít dveřmi, vstoupit do ní a začít se o ní zase starat.

Cvičení pánevního dna (PD)

Pánevní dno je několik svalových vrstev uvnitř naší pánve, na kterých spočívají rozmnožovací orgány, močový měchýř a konečná část tlustého střeva. Orgány v pánvi jsou v kontaktu se svaly PD, komunikují spolu a také na sebe vzájemně přenášejí své potíže - napětí, oslabení, bolest. Tyto potíže přenesené na pochvu či dělohu mohou vést ke stažení, které brání volnému odchodu menstruační krve. Ta se hromadí nad místem zúžení (stažení) a děloha je nucena tuto "odpadní" krev svalovými stahy vypudit. Tato práce dělohy pak způsobuje onu bolest, kterou známe.

Další potíže způsobené stažením svalů PD: bolest při pohlavním styku, nemožnost dosáhnout orgasmu, pokles libida, potíže s otěhotněním či donošením miminka, bolest spodní části zad až kostrče, bolesti v pánvi, špinění mimo cyklus, nepravidelná menstruace, opakované gynekologické záněty, bolesti podbřišku, únik moči, migrény apod.

Cvičení pánevního dna zde nebudu popisovat, protože se domnívám, že nesprávným cvičením bez odborného zaučení může být cvičení kontraproduktivní. Pokud máte zájem o instruktáž, můžete se objednat k fyzioterapeutovi se specializací na pánevní dno nebo přímo ke mně. Rozhodně nedoporučuji vyhledávat cviky na internetu či v neodborných časopisech. Už jsem se setkala se ženami, které cvičily nevhodným způsobem a spíše si zhoršovaly své problémy. Jde o to, že je třeba nejdříve vyšetřit, zda máte více přetížené nebo oslabené svalstvo a podle toho určit další cvičení. Kromě toho je třeba řešit i další ze tří pilířů (tedy oblast bránice a hrdla a někdy i dolních končetin), které s pánevním dnem úzce funkčně souvisí.

Práce s dechem

Dech je symbolem života a energie. Všímejte si jak dýcháte - v klidu, ve stresu, při mluvení. To vše napoví, co se děje uvnitř Vás. Dech je do jisté míry automatický (nemusíme myslet na to, kdy a jak se nadechnout a vydechnout), ale můžeme jej také ovlivnit vůlí. Soustředění se na náš dech vede k relaxaci těla i mysli. Zkuste si jen tak na pár okamžiků hrát se svým dechem a pozorovat, co s Vámi jednotlivé typy dýchání dělají. Dýchejte klidně a hluboce směrem do břicha (relaxační účinek), pak si vyzkoušejte naopak povrchové rychlejší dýchání do hrudníku a klíčních kostí (stresové dýchání). Takto můžete přijít na to, že klidné a hluboké dýchání Vás uklidní a nejen to - uvolní svalové napětí, které je způsobeno např. bolestí. Až budete kdekoliv cítit bolest (např. menstruační), zkuste do tohoto místa poslat klidný hlubokých nádech a výdech a vytrvejte dokud bolest nezačne ustupovat (může trvat i několik desítek minut).

Osoby, které nás ovlivnily/ovlivňují

Nejčastěji se setkávám s tím, že máme nevyřešené vztahy ke svým rodičům, eventuálně lidmi, kteří nás vychovávali, žili s námi. Dále to mohou být naši bývalí partneři a okolí. Jak se vyrovnat s bolestmi, které nám způsobili/nechali jsme si způsobit? Cest je mnoho - pokud máte pocit, že na to samy nestačíte, zajděte k terapeutovi, kterému důvěřujete. Sama za sebe doporučuji metodu EFT (emocional freedom technique, technika emoční svobody). Pokud se necítíte na terapii, můžete si do jisté míry pomoci sama např. tím, že si danou osobu představíte a sdělíte jí vše, co Vám na ní vadí, čím Vám ublížila. Můžete na ní křičet a sdělit i to, co byste jí osobně nikdy neřekla. Uvolněním emocí z našeho hrdla se často uvolní i naše pánev, která je funkčně propojena s bránicí a hrdlem. Tyto tři pilíře se vzájemně ovlivňují, přenášejí na sebe svalové napětí a často pak vídám následující:

 • Stažené svalstvo pánevního dna (následek: bolesti spodní části zad, potíže s menstruací, plodností a udržením těhotenství, cysty, myomy, obtížný porod, potíže v těhotenství atd.),
 • Potíže v oblasti hrudníku (alergie, astma, pocity dechové tísně, povrchové dýchání, hrudní dýchání, zatuhlý hrudník, bolest hrudní páteře a žeber, bolest u srdce),
 • Potíže v oblasti krku a hlavy (bolest šíje až hlavy, časté infekce krku, potíže se štítnou žlázou).

Podpora bylinkami

Bylinky považuji za nejlepší alternativu léků. Přírodní léčba má sice pomalejší nástup účinku, je ale o to delší a trvalejší. Nehledě na to, že nezatěžuje zažívací a vylučovací orgány. Doporučuji užívat kontryhel (pozor: pomáhá ale zpevňovat svaly pánevního dna - tedy neměly by užívat ženy se staženým PD), maliník (oproti kontryhelu uvolňuje pánevní dno), při silném krvácení kokošku pastuší tobolku a řebříček, dále pak na zklidnění heřmánek, mateřídoušku, meduňku ad. Doporučuji vždy pořádně pročíst odbornou literaturu, event. zajít k osvědčenému bylináři a zvolit tak bylinku sobě na míru.

Oslava menstruace

Udělejte si den pro sebe, hýčkejte se, zapalte si svíčku nebo vonný olej, zalezte pod peřinu a pouštějte si milé a romantické filmy, o kterých byste jindy usoudila, že jsou pro slaboduché. Nesnažte se být dokonalá. Klidně si vemte vytahané tepláky, pokud Vám jsou příjemné a nebo si vemte pohodlnou sukni, ve které se budete cítit Žensky. Zkrátka dovolujte si vše, na co máte chuť a náladu a nevyčítejte si, že se zrovna nevěnujete partnerovi nebo dětem na plný úvazek, doma je nepořádek, neplníte pracovní plány na 100 % a nemáte náladu na přátele.

Hygienické pomůcky při menstruaci

 • Tampony - tuto pomůcku zásadně nedoporučuji, i když jsou některé z přírodních materiálů. Menstruační krev potřebuje volně odtékat, protože obsahuje odloučenou (mrtvou) sliznici, která pokud zůstává v těle může způsobit záněty, uvolňuje toxiny zpět do krevního řečiště a dokonce způsobit toxický šok. Krev, i když je nasakována tamponem, je stále v kontaktu se sliznicí, a to opět může způsobovat bolesti, vysušení sliznice a její dráždění.
 • Mořská houba - vhodnější alternativou tamponů je mořská houba, která je přírodního charakteru a nenarušuje sliznici pochvy.
 • Vložky - mohou být nepříjemné a způsobovat pocit vlhka, znečištění, zápachu apod. Navíc parfemace a umělé materiály mohou dráždit citlivou pokožku rodidel. Nicméně lze používat přírodní materiály, látkové vložky z přírodních materiálů a mít tak komfortnější období měsíčků.
 • Kalíšek - jde o rezervoár menstruační krve, která už následně nemá kontakt se sliznicí. Zavádí se do pochvy. Jde o ekonomicky a ekologicky výhodnou investici. Nevýhodou je, že pokud zvolíte špatnou velikost kalíšku, nelze jej vrátit a tudíž investice může být i vyšší. Kromě toho může být pro ženy, které mají tendenci mít spíše stažené pánevní dno, nepříjemná a vyvolávat bolesti. Výhodou je, že můžete menstruační krev vidět (její konzistenci, barvu, shluky) a změřit přesněji její množství. Některé ženy též používají tuto nasbíranou krev k zálévání květin v domácnosti či na zahradě - jde o výborné živiny pro rostliny a komunikaci Žen se Zemí.
 • Svobodná menstruace znamená, že nepoužívátě žádné hygienické pomůcky. Jde o přirozenou a zdravou alternativu prožívání menstruace. Menstruační krev v sobě zadržujete jen díky svalům pánevního dna - tedy máte je stažené/zaktivované, a když jdete na toaletu, uvolníte je a menstruační krev odchází do záchodové mísy/do Země. Takto např. menstruují domorodé ženy nebo ženy v Indii. Znamená to však dokonalou důvěru ve své tělo a jeho ovládání.

Více informací k menstruačním hygienickým pomůckám můžete získat např. na stránkách www.kalisek.cz.

Shrnutí pro období menstruace

 • Dopřejte si odpočinek
 • "Dýchejte"
 • Jezte zdravě (omezte cukry, mouku, chemicky upravené a instantní potraviny, alkohol, vylučte tabák a naopak zvyšte množství co nejpřirozeněji se vyskytujících potravin)
 • Pijte hojně kvalitní neperlivou vodu
 • Choďte do přírody
 • Nepřehánějte to se sporty
 • Přijměte a milujte sebe, své ženství, svou menstruaci
 • Provádějte relaxační cvičení a zpracujte si svá traumata
 • Při potížích sáhněte do přírodní lékárny
 • Objevujte svou pánev, pánevní dno a své ženské orgány
 • Mluvte o menstruaci jako o Menstruaci, nepoužívejte pejorativní názvy
 • Předávejte svým kamarádkám, dcerám a dívkám (ale také synům a mužům) příběh Menstruace jako přirozeného jevu žen, za který se není třeba stydět a který není spojen s negativními pocity a bolestivými stavy

Literatura k tématu menstruace a ženství

Mirranda Gray: Cyklická žena, Rudý měsíc
Clarissa Estés: Ženy, které běhaly s vlky
Christiane Northrup: Zdravá žena: od narození k prvnímu početí, Zdravá žena: od prvního početí ke stáří
Anita Diamantová: Červený stan
Louise Hay: Síla ženy, Miluj svůj život