Metoda Ludmily Mojžíšové

15.01.2016

Ludmila Mojžíšová (1932 - 1992) - zdravotní sestra, která ovlivnila nejen životy mnoha žen a párů, ale také jako "nelékařka" ukázala, jak lze prací (nejen) s tělem působit na stavy zdánlivě neřešitelné a nevyléčitelné, jako je např. funkční neplodnost.

Na základě výzkumných studií prováděných v letech 1983 až 1989 na rehabilitačním oddělení Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze a na rehabilitačním oddělení I. porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně uznal tehdejší ministr zdravotnictví MUDr. Martin Bojar tuto metodu za metodu první volby v léčbě funkční neplodnosti a podle § 10 odst.1 vyhl.č.115/1975 Sb. bylo dne 3.10.1990 uděleno osvědčení na novou léčebnou metodu s názvem "Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility". Z toho mimo jiné vyplývá pro veřejnost méně známý fakt a to, že tuto metodu mohou lékaři doporučovat a může být mimo jiné hrazena i zdravotnickými pojišťovnami.

Paní Mojžíšová zemřela v 90. letech minulého století a její odkaz je zde stále s námi - metoda se vyučuje na školách pro fyzioterapeuty a na specializačních kurzech, kde je po složení zkoušek uděleno fyzioterapeutovi oprávnění k provádění terapie metodou Ludmily Mojžíšové.

Široké spektrum využití

Metoda je známa především ženám, které mají potíže s otěhotněním. Má však mnohem širší spektrum využití a lze ji uplatnit u některých poruch neplodnosti mužů, bolestí zad, blokád a bolestí pohybového aparátu a páteře, skolióz dětí, bolestivé a nepravidelné menstruace, potížích při pohlavním styku (bolest, nemožnost dosáhnout orgasmu), bolestí na hrudi (po vyloučení jiných závažných příčin, zejména srdečních), některých druhů zácpy, některých druhů inkontinence apod.

Kromě toho má metoda nesporný vliv na zlepšení psychické pohody. Klient/ka má velký podíl na úspěšnosti metody tím, že spolupracuje s terapeutem a doma poctivě a pravidelně cvičí. Tím přebírá zodpovědnost za své zdraví i kýžený úspěch, učí se vnímat své tělo, aktivně se podílí na řešení svých potíží a efekt terapie je poměrně brzy znatelný. Pozitivně ovlivňuje také potíže, které často provázejí funkční poruchu neplodnosti (bolest hlavy, premenstruační syndrom, bolestivá menstruace, bolesti zad a pohybového aparátu).

Úspěšnost metody je dle empirických studií následující:

  1. Pravděpodobnost početí u funkční sterility až 34 %, tedy zcela srovnatelná s výsledky IVF (35 %).
  2. Terapie stresové inkontinence až 99 %.
  3. Terapie bolestí zad až 75 %.
  4. Zlepšení spermiogramu u mužů až 37 %.

Jak terapie probíhá

Po důkladném rozhovoru o celkovém zdravotním stavu (rovina fyzická, psychická, sociální, atd.) je třeba řádného vyšetření celého těla, kdy fyzioterapeut pátrá po blokádách kloubů a žeber, zvýšeném svalovém napětí či naopak ochablosti, bolestivých bodech, hybnosti kloubů, postavení a držení těla apod.

Zjištěný nález se tedy opírá o celostní pohled na klienta/ku (viz. například MUDr. Jan Hnízdil) a teprve následně se provádí tzv. mobilizace kloubů (uvolnění blokád tak, aby byl kloub opět funkční, tedy pohyblivý). K těmto mobilizacím patří i mobilizace žeber. Zablokované žebro znamená, že je otočeno ve své podélné ose. Blokády kloubů (bederní páteře, skloubení pánevních kostí s kostí křížovou, žeberních spojení) způsobují právě ono zvýšené napětí svalů kdekoliv po těle (tzv. zřetězené spasmy). Uvolněním těchto blokád dojde většinou do 2 - 3 dnů k povolení napětí ve svalech. Dále se vyšetřuje a v případě potřeby uvolňuje a následně posiluje svalstvo pánevního dna.

Terapii je zapotřebí provádět v několika po sobě následujích setkáních, než se stav upraví a stabilizuje. Kromě zmíněných mobilizací je ale nejdůležitější aktivní přístup klienta/ky, tzn. provádět předem určené cviky a další doporučení fyzioterapeuta. Cvičení je nutné vykonávat minimálně 6 měsíců pravidelně, dvakrát (i vícekrát) denně podle instrukcí. Jedině tak lze zabránit tomu, aby se klouby opět nezablokovaly a svaly se uvolnily či zpevnily.